116 - 116A - 118 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận 10, Tp HCM +84-819-888-111 Mon - Sat: 08:00 - 21:00 /

Implant Việt Nam

NEW YORK (U.S.A.) 2008

Khóa tu nghiệp nâng cao về Implant Nha khoa Thẩm mỹ – “Nâng xoang kín, Nâng xoang hở và Kỹ thuật ghép xương”, trong khuôn khổ Chương trình đào tạo liên tục của ADA – Hiệp hội Nha khoa Mỹ tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Implant Nha khoa (Dental Implant Training Center – D.I.T.C.), New York, U.S.A.

Bác sĩ Bùi Cúc, Giám đốc Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ Châu Á, đã tham dự khóa học này từ ngày 24/4/2008 đến ngày 30/4/2008.

Bác sĩ Bùi Cúc tại laboratory của D.I.T.C., New York, U.S.A.

Bác sĩ Bùi Cúc nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện do Giáo sư Micheal Peleg trao

Chia sẻ

Trả lời