116 - 116A - 118 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận 10, Tp HCM +84-819-888-111 Mon - Sat: 08:00 - 21:00 /

Trồng Răng Giả Cố Định

Cầu răng cố định

– Cầu răng là một chi tiết phục hình gồm nhiều đơn vị răng kết nối với nhau thành một khối, dùng để phục hồi và thay thế cho một hay nhiều răng bị mất nhờ những điểm tựa là những răng thật còn lại ở kế cận khoảng trống do sự mất răng tạo […]

Phục hình răng

Phục hình là một chuyên khoa cơ bản và quan trọng của nha khoa. Mục tiêu của chuyên khoa này là thiết lập và thực hiện những kế hoạch điều trị thích hợp nhất, nhằm mang lại kết quả hài lòng nhất trong những trường hợp mất răng.