116 - 116A - 118 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận 10, Tp HCM +84-819-888-111 Mon - Sat: 08:00 - 21:00 /

Liên hệ

điện thoại

Monday – Saturday 08:00 am – 09:00 pm
(84)-(28)-62.66.67.68 - (84)-(28)-38.562.353 - +84 819 888 111

địa chỉ

116 - 116A Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10
Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

email

Hãy gửi email cho tôi