116 - 116A - 118 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận 10, Tp HCM +84-819-888-111 Mon - Sat: 08:00 - 21:00 /

Implant Việt Nam

DWS – DENTIS WORD SYMPOSIUM 2022 SEOUL

BSCKII.Bùi Cúc và Đoàn Bác sĩ Nha Khoa Việt Nam (đợt này có 7 Bác Sĩ Nha Khoa), tham dự và nghiên cứu về Implant Nha Khoa tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC.Từ ngày 21/010 đến 24/10/2022.  Đây là 1 số hình ảnh tại DWS – DENTIS WORD SYMPOSIUM 2022 SEOUL.

BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 1
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 2
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 3
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 4
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 5
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 6
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 7
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 9
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 13
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 14
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 16
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 17
BSCKII.Bùi Cúc tại HỘI THẢO IMPLANT DENTIS QUỐC TẾ 2022 SEOUL, HÀN QUỐC 15

Chia sẻ

Trả lời