116 - 116A - 118 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận 10, Tp HCM +84-819-888-111 Mon - Sat: 08:00 - 21:00 /

Implant Việt Nam

BSCKII.Bùi Cúc đã Tu nghiệp và Nghiên cứu Implant Zygomatic tại Viện Implant Zygomatic – ILAPEO, BRASIL 2018

BSCKII.Bùi Cúc đã Tu nghiệp và đã trực tiếp Cấy Ghép Implant Zygomatic trên bệnh nhân tại Viện Implant Zygomatic – ILAPEO, BRASIL. BSCKII.Bùi Cúc Tu nghiệp và nghiên cứu Implant Zygomatic từ ngày 02/10 đến 12/10/2018. Đây là một số hình ảnh ghi lại.

Chia sẻ

Trả lời