Trường hợp mất răng toàn hàm hàm trên

Bệnh nhân: Trần Thị B

Sinh năm: 1959

Cấy ghép Implant nha khoa: 2008

Bác sĩ điều trị: Bác sĩ Bùi Cúc – Chuyên gia implant nha khoa

Hàm trên truớc khi cấy ghép Implant Nha khoa

X-Quang toàn cảnh – Panorama

Cone Beam CT phần hàm 1

Cấy ghép 4 trụ Implant ở phần hàm 1

Cone Beam CT phần hàm 2

Cấy ghép 4 trụ Implant ở phần hàm 2

Sau khi cấy ghép 8 trụ Implant Nha Khoa

Hình ảnh X-Quang toàn cảnh sau khi cấy ghép 8 trụ Implant Nha Khoa

Sau 4 tháng phẫu thuật đặt Healing Abutment – Hình ảnh sau 3 tuần đặt Healing Abutment

Lấy dấu 8 trụ Implant Nha Khoa

Đổ cao su nướu hồng của 8 trụ Implant Nha Khoa

Đổ mẫu thạch cao của 8 trụ Implant Nha Khoa

Thử Abutment của 8 trụ Implant Nha Khoa trên mẫu hàm thạch cao

Đắp sứ hoàn tất trên mẫu hàm thạch cao – Lab

Thử khớp cắn trên mẫu hàm thạch cao – Lab

Hình ảnh cầu răng sứ sau khi hoàn tất

Gắn Abutment trên 8 trụ Implant Nha Khoa

Hoàn tất gắn cầu răng sứ trên lâm sàng

Hình ảnh sau khi gắn cầu răng sứ hàm trên

Nụ cười hoàn hảo

X-Quang toàn cảnh sau khi hoàn tất

 

 

Lượt xem: (414)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *