Cầu răng cố định

– Cầu răng là một chi tiết phục hình gồm nhiều đơn vị răng kết nối với nhau thành một khối, dùng để phục hồi và thay thế cho một hay nhiều răng bị mất nhờ những điểm tựa là những răng thật còn lại ở kế cận khoảng trống do sự mất răng tạo nên (những răng thật này gọi là răng trụ). Read more