NEWYORK 2007

Hội Implant Quốc tế (International Team for Implantology – I.T.I.), có trụ sở tại Thụy Sĩ, là một trong những tổ chức phi lợi nhuận, liên kết các chuyên gia về Implant Nha Khoa trên thế giới nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển và huấn luyện về Implant Nha Khoa. Vừa qua I.T.I tổ chức Hội Thảo về Implant Thẩm Mỹ với chủ đề “Thực tế và Huyền thoại trong thực hành Implant Nha Khoa” vào ngày 26 – 28 tháng 4 năm 2007 tại NewYork – Hoa Kỳ. Tham dự Hội thảo này có các Bác Sĩ Nha Khoa, Gíáo Sư, Tiến Sĩ chuyên sâu về Implant Thẩm Mỹ của hơn 60 quốc gia.
Giám Đốc Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ Châu Á – Bác Sĩ Nha Khoa Bùi Cúc là thành viên I.T.I vinh dự được mời tham dự khóa Hội Thảo này. Read more

Lượt xem: (79)

HONGKONG 2006

Hội thảo quốc tế thường niên về Implant Nha khoa do Nobel Biocare tổ chức từ ngày 3 – 5 tháng 9 năm 2006 tại Hồng Kông. Hội Thảo này tập hợp các Bác Sĩ Nha Khoa, Giáo Sư , Tiến Sĩ chuyên sâu về lĩnh vực Implant Thẩm Mỹ từ hơn 40 quốc gia về tham dự. Tổng Giám Đốc Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ Châu Á – Bác Sĩ Nha Khoa Bùi Cúc vinh dự được Nobel Biocare mời tham dự khóa Hội Thảo. Read more

Lượt xem: (395)