About the Academy of Osseointegration

About the Academy of Osseointegration

The Academy of Osseointegration is a multi-disciplinary, international dental implant organization that exists to bring together individuals of different backgrounds in order to share experience and knowledge regarding dental implants. Academy members share the common goal  of moving the field of osseointergated implants forward through clinical and evidence-based research and education. Read more

Quản lý sóng hàm teo đét thứ 7, ngày 09.08.2014

Chương trình khoa học

Thời gian Bài thuyết trình Thuyết trình viên
08:00 sáng Đăng ký
08:30 sáng Họp thường niên phân hội ( tất cả fellow và hội viên)
09:10 sáng Khai mạc hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị

Sharifah Alhabshi Fauziah,

Alvin Yeo

ThS. BS Lê Trung Chánh,

Giám đốc BV Răng Hàm Mặt

Trung Ương TP.HCM

09:15 sáng Tối ưu hóa kết quả điều trị ở vùng mất răng
bằng tái sinh xương có hướng dẫn
Paul Fugazzotto
10:30 sáng Giải lao
11:00 sáng Điều trị sóng hàm bén nhọn theo chiều đứng và
chiều trước sau dùng xương lấy từ vùng cằm
Benny Latief
12:00 Ăn trưa
1:30 chiều Tái tạo vùng phía sau xương hàm trên Paul Fugazzotto
2:45 chiều Tổng quan hệ thống về nâng xoang hàm và tỷ lệ
tồn tại của implant được đặt cùng với nâng xoang hàm
Tan Wah Ching
3:15 chiều Giải lao
3:45 chiều Implant đường kính nhỏ/hẹp – Tuyên bố đồng thuận ITI
lần thứ 5 & Áp dụng lâm sàng
Yip Chi Cheong
4:15 chiều Định nghĩa thành công với các điều trị tái sinh và implant Paul Fugazzotto
5:30 chiều Hỏi đáp Tất cả thuyết trình viên

Thuyết trình viên chính – Paul Fugazzotto (Milton, Massachusetts, Mỹ)

Dr. Paul Fugazzotto tốt nghiệp Bác sĩ Nha khoa tại Đại học New York vào năm 1979 và Chứng chỉ Nâng cao sau đại học tại Đại học Boston vào năm 1981. Từ đó, Dr.Fugazzotto hành nghề tư trong lĩnh vực nha chu và implant ở Milton, Massachuestts. Dr.Fugazzotto là tác giả và đồng tác giả hơn 80 bài báo trong các tạp chí khoa học có bình duyệt, cũng như là tác giả của chuyên luận “Guided Tissue Regeneration:Maximizing Clinical Results” (“Tái sinh xương có hướng dẫn: Tối ưu hóa kết quả lâm sàng”) và ba cuốn sách có nhan đề “Preparation of the Periodontiumfor Restorative Dentistry” (Sửa soạn mô nha chu cho nha khoa phục hồi”); “Decision Making in Regenerative and Implant Therapies” (ra quyết định trong điều trị tái sinh và implant”) và “Periodontal RestorativeInterrelationships: Maximizing Treatment Outcomes” (“Tương quan giữa phục hình và nha chu: Tối ưu hóa kết quả điều trị”) Ông hiện là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Tufts, Đại học Harvard và Đại học Ancona ở ancona, Italy. Dr.Fugazzotto thuyết trình trong nước Mỹ và quốc tế về nhiều chủ đề. Dr.Fugazzotto là thành viên tích cực trong lĩnh vực implnat. Dr.Fugazzotto là Biên tập viên chính thức của tạp chí Implant Realities Và là điều phối viên Câu lạc bộ học tập ITI Mỹ.

THÔNG TIN HỘI NGHỊ

Địa điểm

Khách sạn Sheraton Saigon

88 Đồng Khởi, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3 827 2828

Fax: (08) 3 827 2929

Đăng ký

Đăng ký hội nghị bao gồm tham dự tất cả mọi bài thuyết trình, 2 bữa tiệc trà giờ giải lao, 1 bữa ăn trưa buffet và một chứng nhận tham dự của ITI có chữ ký của thuyết trình viên chính

Đến ngày 31.05.2014 Đến ngày 31.07.2014 Sau ngày 31.07.2014 và tại chỗ
Bình thường 99 USD 129 USD 149 USD
Thành viên ITI Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Fellow ITI Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sinh viên 3 49 USD 69 USD 89 USD

Ưu đãi dành cho Bác sĩ Việt Nam

1. Bác sĩ là hội viên Implant ITI: miễn phí

2. Bác sĩ không phải là hội viên ITI: 500.000đ

Vui lòng đăng ký online tại: www.iti.org/southeastasia/registration

Nếu không, quý vị có thể liên lạc với những đại diện tại chỗ của đối tác công nghiệp Straumann của chúng tôi để đăng ký:

 

BIOHORIZOIS GLOBAL SYMPOSIUM 2015

Dr. Carl E.Misch, D.D.S., M.D.S., PhD (HC)

– Giáo sư lâm sàn kiêm Giám đốc cấy ghép nha khoa trường đại học Temple, Philadelphia

– Thành viên ban quản trị trường đại học Detroit Mercy kiêm giáo sư khoa răng giả

– Giáo sư của trường đại học Michigan, khoa nha chu/lão khoa

– Giáo sư của trường đại học Alabama Birmingham khoa cơ sinh học Read more

Mis Global Conference 2013 – Main Topic

The New Esthetic Concepts & Solutions with Latest Technology

Effective communication is a primary skill in any business endeavor, and never more important than in the practice of Esthetic and Implant Dentistry. This presentation will address more effective methods of communicating esthetic smile design solutions through Trial Smiles and CAD/CAM temporary restorations.

Read more